[datebook_user_menu]

proba24

<?php
// Provjera je li korisnik prijavljen
if (is_user_logged_in()) {
  // Dohvati podatke o trenutnom korisniku
  $current_user = wp_get_current_user();
  
  // Prikazi ime korisnika
  echo 'Dobrodošao, ' . esc_html($current_user->display_name) . '!';
} else {
  // Ako korisnik nije prijavljen, prikaži poruku ili druge sadržaje
  echo 'Dobrodošao, gost!';
}
?>
// App.js

import React, { useState } from 'react';

const GrandchildComponent = ({ dataFromChild }) => {
 return (
  <div>
   <p>Username in Grandchild: {dataFromChild.username}</p>
  </div>
 );
};

const ChildComponent = ({ dataFromParent }) => {
 return (
  <div>
   <p>Your email: {dataFromParent.email}</p>
   <GrandchildComponent dataFromChild={dataFromParent} />
  </div>
 );
};

const ParentComponent = () => {
 const [userData, setUserData] = useState({
  username: 'benny_dicta',
  email: 'benedictaonyebuchi@gmail.com',
 });

 return (
  <div>
   <h1>Welcome, {userData.username}!</h1>
   <ChildComponent dataFromParent={userData} />
  </div>
 );
};

const App = () => {
 return <ParentComponent />;
};

export default App;